Hervormde Gemeente Buurmalsen

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Buurmalsen.

Bij de samenvloeiing van de Betuwse stromen de Korne en de Linge ligt verscholen in het groen van boomgaarden en in de luwte van de dijken het kleine dorp Buurmalsen, onderdeel van de burgerlijke gemeente West Betuwe. Prominent boven dit alles uit ziet u uit de verte de torenspits van ons eeuwenoude kerkje. Een monument vooral ook door de muurschilderingen, die zich in de kerk en onder de toren bevinden.

Iedere zondagmorgen en op een aantal andere momenten komt in dit kerkgebouw een kleine gemeente bijeen in een ontmoeting rondom Woord en Sacrament. Van harte uitgenodigd in ons midden. Behalve de erediensten zijn er diverse andere activiteiten. U vindt hierover meer informatie op onze site.

We nodigen u uit om de website verder te bezoeken om een indruk te krijgen van onze gemeente. In onze erediensten zingen we uit het Liedboek voor kerken 1973 en uit het eigen Buurmalsen Liedboekje met liederen van o.a. Johannes de Heer. De Schriftlezing is meestal uit de NBG- of NBV-vertaling. De eredienst is tevens via internet te beluisteren op  www.kerkomroep.nl