Luiden kerkklokken

Kort voor de jaarwisseling zullen de kerkklokken luiden. Het jaar 2020 uitluiden en 2021 verwelkomen.  Een moment om stil te staan bij het voorbije jaar waarin veel is gebeurd. We leven mee met hen die met verdriet en verlies te maken kregen. We hopen en bidden dat het nieuwe jaar voorspoed mag brengen en gezegend zal worden.

Erediensten na 20 december

De kerkenraad heeft met pijn in het hart besloten om de diensten  na 20 december 2020 slechts met minimale bezetting te houden. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom verspreiding van Covid-19. Net als in het voorjaar zullen alleen voorganger, organist, kerkenraad en koster in het kerkgebouw aanwezig zijn. U kunt de diensten beluisteren (rechtstreeks of achteraf) via kerkomroep.nl .

Zodra de ontwikkelingen aanleiding zijn voor openstelling van de kerk, zal hierover bericht worden via de Mededelingen voorafgaande aan de kerkdienst en op deze website.

We hopen en bidden dat dit op korte termijn mogelijk is.

De kerkenraad wenst u, juist in deze periode, gezegende dagen toe in goede gezondheid!

Heilig Avondmaal

Door familie- omstandigheden van ds. Van Kapel kon de viering van het Heilig Avondmaal in de dienst van 13 december niet doorgaan. Voorgesteld was om dit in de dienst van 20 december wel te doen, maar inmiddels zijn de maatregelen rondom Covid-19 dusdanig, dat de kerkenraad heeft besloten geen Heilig Avondmaal in deze dienst te vieren.

Aanmeldplicht Zondag 22 november 2020

Zondag 22 november herdenken we de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De betreffende families ontvangen een uitnodiging. Wegens de nu geldende Covid-19 maatregelen is er een beperkt aantal mensen toegestaan in het kerkgebouw. Daarom is er een aanmeldplicht voor deze dienst, waarbij nabestaanden van de overledene voorrang hebben. Blijkt dat er veel meer aanmeldingen dan beschikbare zitplaatsen zijn, dan zullen er 2 diensten na elkaar gehouden worden: 10.00 en 11.45 uur. Natuurlijk is er begrip indien u liever (nog) niet naar de kerk wilt komen. De dienst is ook thuis te volgen via kerkomroep.nl (selecteer Buurmalsen).