Jubileum Hervormd Kerkkoor

Het Hervormd kerkkoor van Buurmalsen bestaat 50 jaar. Zij hopen dit te gedenken met een zangdienst en wel op zondag 6 november om 19.00 uur. Tevens zal worden stil gestaan bij enkele dames die al 50 jaar lid zijn van dit koor. Een hele prestatie. Kom allen luisteren .

Verzoekprogramma

Op de gemeente avond van 25 oktober jl.. is besloten om te stoppen met het verzoek programma dat om de donderdag gehouden werd. Mocht er t.z.t. weer behoefte zijn aan dit programma zal dan overwogen worden het weer op te pakken

Gemeenteavond

Dinsdag 25 oktober is er weer een gemeenteavond. Er zullen een aantal belangrijke onderwerpen besproken worden, zoals:

-beleggingsportefeuille
-kerkblad
-pastorie
-werkzaamheden colleges

Komt u dus allen.
Aanvang 19.30 uur, inloop 19.15 uur

Jubileum zondagsschool

6 oktober is het 115 jaar geleden dat de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”uit Buurmalsen opgericht. Dit heugelijke feit willen we natuurlijk graag vieren. Daarom vindt er op zondag 9 oktober 2022 om 14.00 uur een jubileumdienst plaats. Na deze dienst is er een receptie in het koor van de kerk.

Dorcas Concert Delise

Vrijdag 26 augustus wordt er in de theetuin van Buurmalsen een concert gegeven waarvan de opbrengst is bestemd voor het werk van Dorcas. Tijdens het concert zingt de zangeres over thema’s die gerelateerd zijn aan het werk van Dorcas., zoals onrecht, armoede en rechtvaardigheid. Het zingen wisselt ze af met het delen van haar ervaringen en het vertellen over Dorcas.

Een kaartje voor het concert is € 10,00 en kan besteld worden via dorcas.nl/delise
Aanvang 19.30 uur

Samenzangavond

Bericht namens onze organisten Reinart en Jeline Bragt

Onze organisten Reinart en Jeline Bragt organiseren op vrijdagavond 10 juni een samenzangavond met als thema “Hoop” in de kerk van Bruchem aan het kerkplein. Het programma bestaat uit bekende psalmen, gezangen en andere christelijke liederen. De deuren van de kerk gaan open om 19:00; aanvang 19:30. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte bestemd voor de werkvakantie Bulgarije. Vanuit de regio organiseert een groep jongeren deze werkvakantie naar een kindertehuis in Bulgarije om daar ….

De avond wordt muzikaal begeleid door Reinart en Jeline Bragt op orgel en piano, Arjaan van Eck- trompet, Sietse van Eck- drum, Corrianne van Wijnen – dwarsfluit en Dirk Jan van Horssen – klarinet.

Iedereen is welkom!

Hemelvaart

De dienst op 26 mei (Hemelvaartsdag) zal in de kerk van Tricht zijn. Aanvang 9.30 uur. Heeft u zin daaraan voorafgaand een wandeling te maken en gezamenlijk te ontbijten, meld u zich hiervoor dan zsm aan bij Janny van Eck (jnvaneck@upcmail.nl ). Verzamelen voor de wandeling 7.00 uur bij de Trichtse kerk, ontbijt ca. 8.00 uur. Een bijdrage in de kosten wordt bijzonder gewaardeerd.

Wandelen

Vrijdag 6 mei zal er een wandeltocht uitgezet worden van Zaltbommel naar Tricht. De bedoeling is om een rondleiding in de Sint Maartenskerk te krijgen. Het is natuurlijk heel leuk om al wandelend zowel gemeenteleden als onbekenden te ontmoeten. Iedereen is welkom. En de weersvooruitzichten zijn prima. Dus als u van wandelen houdt, meld u dan aan bij Henk Fonteijn:06-14230579 of mail naar : henkfonteijn@gmail.com

Muzikaal muziekprogramma

Het muzikale verzoekprogramma wordt in de zomermaanden niet uitgezonden. Donderdag 13 oktober zal de 1e uitzending van het winterseizoen worden.