Samenzangavond

Bericht namens onze organisten Reinart en Jeline Bragt

Onze organisten Reinart en Jeline Bragt organiseren op vrijdagavond 10 juni een samenzangavond met als thema “Hoop” in de kerk van Bruchem aan het kerkplein. Het programma bestaat uit bekende psalmen, gezangen en andere christelijke liederen. De deuren van de kerk gaan open om 19:00; aanvang 19:30. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte bestemd voor de werkvakantie Bulgarije. Vanuit de regio organiseert een groep jongeren deze werkvakantie naar een kindertehuis in Bulgarije om daar ….

De avond wordt muzikaal begeleid door Reinart en Jeline Bragt op orgel en piano, Arjaan van Eck- trompet, Sietse van Eck- drum, Corrianne van Wijnen – dwarsfluit en Dirk Jan van Horssen – klarinet.

Iedereen is welkom!

Hemelvaart

De dienst op 26 mei (Hemelvaartsdag) zal in de kerk van Tricht zijn. Aanvang 9.30 uur. Heeft u zin daaraan voorafgaand een wandeling te maken en gezamenlijk te ontbijten, meld u zich hiervoor dan zsm aan bij Janny van Eck (jnvaneck@upcmail.nl ). Verzamelen voor de wandeling 7.00 uur bij de Trichtse kerk, ontbijt ca. 8.00 uur. Een bijdrage in de kosten wordt bijzonder gewaardeerd.

Wandelen

Vrijdag 6 mei zal er een wandeltocht uitgezet worden van Zaltbommel naar Tricht. De bedoeling is om een rondleiding in de Sint Maartenskerk te krijgen. Het is natuurlijk heel leuk om al wandelend zowel gemeenteleden als onbekenden te ontmoeten. Iedereen is welkom. En de weersvooruitzichten zijn prima. Dus als u van wandelen houdt, meld u dan aan bij Henk Fonteijn:06-14230579 of mail naar : henkfonteijn@gmail.com

Muzikaal muziekprogramma

Het muzikale verzoekprogramma wordt in de zomermaanden niet uitgezonden. Donderdag 13 oktober zal de 1e uitzending van het winterseizoen worden. 

Kerkklokken van slag

Afgelopen week zijn de inwoners van Buurmalsen geplaagd door de kerkklokken die niet van ophouden wisten. Oorzaak was een storing in het besturingsmechaniek. Maandagmorgen voor 7.30 uur kwam al de melding en is direct de klokkendokter gebeld. Helaas is deze man van functie veranderd, dus zat de gemeente West Betuwe met de handen in het haar. De toren is nl. van de burgerlijke gemeente en niet van de kerkelijke gemeente. Aangezien er niet veel mensen zijn die kunde hebben van torenuurwerken, duurde het tot vrijdag om de klokken stil te krijgen. Toevallig of niet toevallig stond vrijdag gepland dat de torenhaan, bol, wijzers en wijzerplaten eraf gehaald zouden worden om opnieuw verguld te worden. Toen is ook het besturingsmechaniek vervangen. De komende 6 weken kunt u de torenklok niet gebruiken om te kijken hoe laat het is. De klokken kunnen gelukkig wel geluid worden voor de erediensten.

Herdenkingsdienst WO 2

Woensdag 4 mei willen de kerkelijke gemeenten van Buurmalsen en Tricht weer gezamenlijk een herdenkingsdienst organiseren om de slachtoffers van de tweede wereld oorlog te gedenken.Dit jaar zal de dienst plaats vinden in de kerk van Buurmalsen. Na een kort samenzijn zullen we naar de begraafplaats te Buurmalsen gaan. Hier zal op twee oorlogsgraven een krans gelegd worden. Na de gebruikelijk 2 minuten stilte gaan we het Wilhelmus zingen.

Paasontbijt

In de kerk in Tricht wordt op 1 ste Paasdag een Paasontbijt georganiseerd. Vindt u het leuk en gezellig om gezamenlijk te ontbijten dan bent u van harte welkom. Wel eerst even aanmelden, zodat er voor een ieder genoeg te eten is. Deelname is gratis, al wordt er wel met de pet rond gegaan om de onkosten te dekken. Van harte bij u aanbevolen.

Aanmelden kan bij ds. Fonteijn of bij B. van Maaswaal

Kindernevendienst/Afscheid ambtsdrager

Zondag 13 maart hebben we weer de eerste kindernevendienst van dit jaar.

Ook wordt in deze dienst afscheid genomen van Dhr. Johan Koole. Hij gaat ons helaas weer verlaten als ambtsdrager omdat hij weer terug gaat verhuizen naar Soest. Na de dienst is er koffiedrinken. U bent dan ook in de gelegenheid om Johan de hand te schudden.

Drukte in en rond de kerk

Drie stormen in korte tijd hebben geen merkbare schade aangericht aan kerk en omgeving. Wel is er een hoop dood hout uit de beuken gewaaid.Gelukkig alleen dun spul, dat is alleen maar beter. Over ongeveer een maand zal firma Bron de bomen snoeien en dikkere dode of beschadigde takken verwijderen. Het fertiliteitsrapport van een maand geleden spreekt van gezonde bomen van ongeveer 115 jaar oud. Dus geen vervanging op korte termijn.

Op het zuidelijke dak lagen bij de dakgoot een paar pannen schuin, maar die zijn afgelopen zaterdag weer goedgelegd.

Binnenin de kerk zijn er wel dingen veranderd. Je weet al dat de Secco`s schoon zijn gemaakt en dat het pleisterwerk is vastgemaakt op honderden plekken. Een vreemd gezicht is wel, dat de onderste randen van de toren niet meer bepleisterd zijn. Dat zorgt voor een betere vochtregulering in de dikke muren.

Verder is er een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk geïnstalleerd. De dominee heeft nu een draadloze microfoon op zijn toga. En de microfoon op het statief is ook zo`n modern ding zonder touwtjes. In die periode hebben we in de kerk tal van kleine klusjes uitgevoerd en een handje bijgestoken als de monteur erom vroeg. Ook heb ik gezorgd dat de beste man ruim werd voorzien van koffie en stroopwafels. Nu blijf ik een paar zondagen achterin de kerk paraat om het nieuwe spul wat in te regelen en te corrigeren. Dan kan ik straks de dienstdoende kosters uitleg geven over het juiste gebruik.

Voorts was er een metalen stangetje in het orgel gebroken. Daarom heb ik orgelmaker René Nijsse uit Oud Sabbinge gevraagd om dat te repareren en dan gelijk ook maar een goede stembeurt uit te voeren. Dat is inmiddels gebeurd. Ook het register 2 – voets Gemshoorn is nu definitief veranderd in 1 1/3 Nasard. Klink prima! Vooral een vakbekwame organist kan daar met meer verfijning mee spelen. Zo zie je maar, dat we de afgelopen weken best druk waren met “kerkenwerk”.

Nu is Berty druk bezig met de voorbereidingen voor de Appeltaartactie 2022.

De Actie Kerkbalans heeft in totaal € 25.205. = aan toezeggingen opgebracht.

Nou mensen, hiermee zijn jullie weer aardig op de hoogte.

Veel groeten van Dick.

Lettertype formaat aanpassen