Kindernevendienst

Zondag 12 maart hebben we weer eens een kindernevendienst. De kinderen van de zondagsschool zijn deze zondag in de kerk aanwezig. Tijdens de verkondiging zijn de kinderen in een andere ruimte waar het verhaal op hun niveau verteld wordt. Zij zullen ook enkele liedjes zingen omtrent het thema.

Biddag

8 maart is biddag voor gewas en arbeid. Jongeren van de basiscatechese hebben deze dienst mee voorbereid. Zij zullen ook enkele taakjes hebben deze avond.

Aanvang 19.30 uur in onze kerk in Buurmalsen

Spaarpotjes

Dinsdagavond om 19.00 uur zitten wij weer klaar om de spaarpotjes, voor Serve India, te legen en te tellen in het pastoriezaaltje

Zangdienst Johannes de Heer

Zondagavond 15 januari vindt in onze kerk te Buurmalsen een zangdienst plaats. Deze avond kunnen we luisteren naar liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Ook mogen we uit volle borst meezingen. Het kerkkoor zingt een aantal liederen. Ds. Fonteijn zal vertellen over het leven van Johannes de Heer en ds. van Kapel verzorgt een korte meditatie . Een ieder is van harte uitgenodigd. Aanvang 19.00 uur

Oudejaarsdienst

Het jaar is omgevlogen. Zaterdag is het alweer de laatste dag van het jaar. Dit jaar, waarin weer veel gebeurd is, willen we weer afsluiten met een dienst in de kerk. Aanvang 19.30 uur.

Rest de kerkenraad iedereen een goed uiteinde te wensen en alle goeds en Gods zegen voor 2023

Kerstmusical zondagsschool

Vrijdag 23 december a.s. is het eindelijk zover. Dan zullen de kinderen van de zondagsschool hun kerstmusical opvoeren in de kerk van Buurmalsen. De aanvang is 18.30 uur en niet zoals in de kerk roept en in het Buurmalsens kerkblad vermeld staat om 19.00 uur. Komt allen kijken en luisteren.

Jubileum Hervormd Kerkkoor

Het Hervormd kerkkoor van Buurmalsen bestaat 50 jaar. Zij hopen dit te gedenken met een zangdienst en wel op zondag 6 november om 19.00 uur. Tevens zal worden stil gestaan bij enkele dames die al 50 jaar lid zijn van dit koor. Een hele prestatie. Kom allen luisteren .

Verzoekprogramma

Op de gemeente avond van 25 oktober jl.. is besloten om te stoppen met het verzoek programma dat om de donderdag gehouden werd. Mocht er t.z.t. weer behoefte zijn aan dit programma zal dan overwogen worden het weer op te pakken