Buurmalsens Liedboekje

De gemeenteleden van Buurmalsen zingen graag en vooral ook liederen uit o.a. de Bundel van Johannes de Heer, Op Toonhoogte en Evangelische Liedbundel. Zingen hieruit roept fijne herinneringen op uit jeugdjaren, de teksten kunnen vaak uit het hoofd meegezongen worden. Het is heerlijk om uit volle borst en overtuiging(!) te kunnen zingen!

Een groot deel van deze “oude bekenden” staan niet in het Liedboek 1973; vandaar dat een groepje gemeenteleden een eigen samenstelling heeft gemaakt en dit in boekvorm heeft gerealiseerd.

Predikanten kunnen zo (naar keuze en passend in de liturgie) hiervan gebruik maken.