Zangdienst Johannes de Heer

Zondagavond 15 januari vindt in onze kerk te Buurmalsen een zangdienst plaats. Deze avond kunnen we luisteren naar liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Ook mogen we uit volle borst meezingen. Het kerkkoor zingt een aantal liederen. Ds. Fonteijn zal vertellen over het leven van Johannes de Heer en ds. van Kapel verzorgt een korte meditatie . Een ieder is van harte uitgenodigd. Aanvang 19.00 uur

Oudejaarsdienst

Het jaar is omgevlogen. Zaterdag is het alweer de laatste dag van het jaar. Dit jaar, waarin weer veel gebeurd is, willen we weer afsluiten met een dienst in de kerk. Aanvang 19.30 uur.

Rest de kerkenraad iedereen een goed uiteinde te wensen en alle goeds en Gods zegen voor 2023

Kerstmusical zondagsschool

Vrijdag 23 december a.s. is het eindelijk zover. Dan zullen de kinderen van de zondagsschool hun kerstmusical opvoeren in de kerk van Buurmalsen. De aanvang is 18.30 uur en niet zoals in de kerk roept en in het Buurmalsens kerkblad vermeld staat om 19.00 uur. Komt allen kijken en luisteren.

Jubileum Hervormd Kerkkoor

Het Hervormd kerkkoor van Buurmalsen bestaat 50 jaar. Zij hopen dit te gedenken met een zangdienst en wel op zondag 6 november om 19.00 uur. Tevens zal worden stil gestaan bij enkele dames die al 50 jaar lid zijn van dit koor. Een hele prestatie. Kom allen luisteren .

Verzoekprogramma

Op de gemeente avond van 25 oktober jl.. is besloten om te stoppen met het verzoek programma dat om de donderdag gehouden werd. Mocht er t.z.t. weer behoefte zijn aan dit programma zal dan overwogen worden het weer op te pakken

Gemeenteavond

Dinsdag 25 oktober is er weer een gemeenteavond. Er zullen een aantal belangrijke onderwerpen besproken worden, zoals:

-beleggingsportefeuille
-kerkblad
-pastorie
-werkzaamheden colleges

Komt u dus allen.
Aanvang 19.30 uur, inloop 19.15 uur

Jubileum zondagsschool

6 oktober is het 115 jaar geleden dat de zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”uit Buurmalsen opgericht. Dit heugelijke feit willen we natuurlijk graag vieren. Daarom vindt er op zondag 9 oktober 2022 om 14.00 uur een jubileumdienst plaats. Na deze dienst is er een receptie in het koor van de kerk.

Dorcas Concert Delise

Vrijdag 26 augustus wordt er in de theetuin van Buurmalsen een concert gegeven waarvan de opbrengst is bestemd voor het werk van Dorcas. Tijdens het concert zingt de zangeres over thema’s die gerelateerd zijn aan het werk van Dorcas., zoals onrecht, armoede en rechtvaardigheid. Het zingen wisselt ze af met het delen van haar ervaringen en het vertellen over Dorcas.

Een kaartje voor het concert is € 10,00 en kan besteld worden via dorcas.nl/delise
Aanvang 19.30 uur