1ste Paasdag+ Koor

17apr2022

10.00

Voorganger:
Ds. W.P. van der Aa

Liturgie

Koor en gemeente:
Wij groeten u o dag der dagen

Samenzang:
Psalm 89: 1,7

Koor:
Ik wil zingen van mijn Heiland

Schriftlezing:
Markus 16: 1-8

Koor:
Paaslied

Samenzang:
Psalm 108: 1,2

Koor;
Nu is het pasen

Samenzang:
Gezang 313: 1,4,7

Koor en gemeente
U zij de glorie

3de collecte:
kinderen in de knel