Doopdienst

13feb2022

10.00

Voorganger:
Ds H.J. van Kapel

Liturgie

Aanvangslied:
Psalm 84: 1

Samenzang:
Psalm 33: 5

Samenzang:
Gezang 334: 1,2,3

Samenzang:
Gezang 334: 4,5

Samenzang:
Psalm 134: 3 OB

Kinderen zingen:
Jij kindje schrik maar niet
God kent jou

Samenzang:
Dank U voor dit nieuwe leven
Melodie ELB 168

Schriftlezing:
Johannes 1: 35-52

Samenzang:
Psalm 139: 1,2

Samenzang:
Gezang 454: 1,3

Kinderen zingen:
De Here zegent jou

Slotlied:
Gezang 293: 1,3

3de collecte:
zondagsschool