Eredienst

01mei2022

10

Voorganger:
Dhr. J. Molenaar

Liturgie

Aanvangslied:
BML 8: Samen in de naam van Jezus

Samenzang:
Psalm 138: 1,3

Samenzang:
BML 10: Groot is Uw trouw o Heer

Schriftlezing:
1 Petrus 1: 1-12

Samenzang:
Gezang 444: Grote God wij loven U

Samenzang:
Psalm 139: 1,7,9

Slotlied:
BML 4 Eens als de bazuinen klinken

Gezang 411: 1,6 Het Wilhelmus

3de collecte:
Fonds Christelijke Belangen