Eredienst

07mrt2021

10.00

Let op:
Alleen te beluisteren via
kerkomroep.nl

Liturgie

Voorganger: ds. H. Dijk

Intochtslied:
Psalm 25: 6,10

Lied:
Gezang 174: 1,2

Lied:
Gezang 177: 1,2,6

1ste Schriftlezing:
Jeremia 26: 1-19

Lied:
Gezang 172: 1,2

2de Schriftlezing:
Evangelie naar Johannes
2:13-22

Lied:
Gezang 172: 3,4

Lied:
Gezang 455: 1,2,3

Slotlied:
Joh. de Heer 928
Ga nu heen in vrede

3de collecte:
Voorjaarszending