Eredienst

26sep2021

10.00

Voorganger:
ds. H. Dijk

Liturgie:

Aanvangslied:
Psalm 84: 1,6

Samenzang:
Gezang 13: 1,2

Samenzang:
Gezang 431: 1,6

Schriftlezing:
Numeri 11: 24-29

Samenzang:
Gezang 62: 1,2,3,4

Schriftlezing:
Evangelie na Marcus 9: 38-50

Samenzang:
Gezang 332: 1,3,4

Samenzang:
Gezang 318: 7,8,5,6

Slotlied:
Ga nu heen in vrede
BML21

3de collecte:
Vredesweek