Eredienst /Heilig Avondmaal

17jul2022

10.00

Voorganger:
ds. E van de Poel

Liturgie:

Aanvangslied:
Gezang 434: 1,2

Samenzang:
Psalm 98: 1,2

Samenzang:
Psalm 31: 15

Schriftlezing:
Handelingen 2: 37-47

Samenzang:
Gezang 75: 1,2,3

Samenzang:
Gezang 249: 1,3

Samenzang:
Psalm 100: 1,2,3,4

Slotlied:
Psalm 89: 8

3de collecte:
Fonds Christelijke Belangen