Eredienst

05mrt2023

10.00

Voorganger:
ds. H.G. Fonteyn

Liturgie

Aanvangslied:
Psalm 33: 7,8

Samenzang:
Gezang 328: 2,3

Schriftlezing:
Deuteronomium 33: 44-50
34: 1-5

Samenzang:
Gezang 290: 1-6

Schriftlezing:
Lucas 9: 28-36

Samenzang:
Gezang 442: 1

Samenzang:
Gezang 442: 2,3

Slotlied:
Gezang 456: 3

3de collecte:
Voorjaarszending