Eredienst

19mrt2023

10.00

Voorganger:
Ds. H.O. ter Beek

Liturgie

Aanvangslied:
Psalm 43: 3 en 4

Samenzang:
Gezang 444 geheel

Samenzang:
ELB 299 Welk een vriend is onze Jezus (uit liedboekje Buurmalsen)

Schriftlezingen:
Genesis 22: 1-19;
Romeinen 8: 31-32, 35, 38-39

Samenzang:
Gezang 177: 1, 2 en 5

Samenzang:
Gezang 451: 2 en 3

Slotlied:
Psalm 68: 7

3de collecte:
MAF