Eredienst alleen via kerkomroep.nl

25dec2020

10:00

Ds. W.P. van der Aa uit Waalwijk.
Let op: alleen via kerkomroep.nl
Liturgie:
Gezang 143
Gezang 135: 1
Gezang 135: 2 en 3
Schriftlezing Lucas 2: 1-7
Psalm 2: 3
Schriftlezing Lucas 2: 8-20
Gezang 141: 1
Gezang 145: 1 en 2
Slotlied: Ere zij God