Eredienst, gezamenlijk met Tricht

30jul2023

10.00

Voorganger:
Dhr. J. de Koster

Liturgie

Aanvangslied:
Psalm 105: 1,3

Samenzang:
Lied 255

Schriftlezing:
1 Samuel 18: 1-4;
20: 12-17, 41-42

Samenzang:
Lied 430: 1,2

Schriftlezing:
Johannes 15: 9-17

Samenzang:
Lied 430: 6,7

Samenzang:
BML 26

Slotlied:
BML 24

3de collecte:
Kika