Eredienst/ kindernevendienst/koffie drinken

12mrt2023

10.00

Voorganger:
Ds. H.J. van Kapel

Liturgie

Aanvangslied:
Psalm 42: 1,3

Samenzang:
Gezang 48: 2,6

Samenzang:
Gezang 291

Schriftlezing:
Lucas 7: 36-50

Samenzang:
Psalm 139: 1,2

Samenzang:
Gezang 436: 1,6,7

Samenzang:
Psalm 32: 2,3

Slotlied:
Gezang 423

3de collecte:
Fonds Christelijke Belangen