Eredienst/ kindernevendienst/koffie drinken

10okt2021

10.00

Voorganger:
ds. H.J. van Kapel

Liturgie

Aanvangslied:
Psalm 122:1

Samenzang:
Gezang 328: 1

Samenzang:
Gezang 437: 2

Kinderen zingen

Schriftlezing:
Haggai 1: 1-2:1

Samenzang:
Psalm 119: 51

Samenzang:
Psalm 84: 6

Samenzang:
Gezang 319: 1,4,5

Kinderen zingen:

Slotlied:
Gezang 473: 1,10