Eredienst/ Nieuwjaarsdag/Koffie drinken

01jan2023

10.00

Voorganger:
Ds. E. van Rooijen

Liturgie

Aanvang lied:
Gezang 1: 1,3

Samenzang:
Psalm 31: 8,12

Samenzang:
Psalm 98: 1,2

Schriftlezing:
Numeri 13: 17-30
Numeri 14: 4-10

Samenzang:
Gezang 427: 1,5

Samenzang:
Psalm 25: 2,4

Slotlied:
Gezang 293: 1,3,4

3de collecte:
Fonds Christelijke Belangen