Hemelvaart

18mei2023

9.30

Voorganger:
Ds. H.J. van Kapel
Ds. H. Fonteijn

Liturgie

Intochtslied:
Psalm 113: 1,2,3

Schriftlezing:
Handelingen 1: 11

Samenzang:
Gezang 233: 1,2,3

Schriftlezing:
Hebreeën 9: 24-28

Samenzang:
Gezang 476: 5

Samenzang:
Gezang 234: 1,2

Slotlied:
Gezang 477: 2 

3de collecte:
Leger des Heils