hemelvaartsdag

13mei2021

9.30

Voorgangers:
ds. H.J. van Kapel/
ds. H. Fonteyn

Liturgie:

Aanvangslied:
Psalm 97: 1

Lied:
Psalm 97: 5

Lied:
Gezang 234/663: 1,2

Schriftlezing:
Handelingen 1: 1-11

Lied:
Gezang 225/655: 1,2,5

Schriftlezing:
Filippenzen 2: 5-11

Lied:
Gezang 477/675: 1,2

Slotlied:
Psalm 27: 7

3de colleccte:
Leger des Heils

De 1ste liednummers zijn
Liedboek 1973,
de 2de Liedboek 2013