Slotzondag/koffie drinken

19jun2022

10.00

Voorganger:
Ds. G van der Linden

Liturgie:

Aanvangslied:
Psalm 27: 1

Kinderen:
Heer, U kent mij als geen ander

Samenzang:
Gezang 170: 1,2

Kinderen:
Is je deur nog op slot

Samenzang:
Psalm 27: 6

Samenzang:
Gezang 329

Samenzang:
Samen in de naam van Jezus

Kinderen:
Kom aan boord

Kinderen
Onder, boven, voor en achter

Slotlied:
Vrede van God

3de collecte:
Zondagsschool