Startzondag winterwerk

25sep2022

10.00

Voorganger:
Ds. H.J. van Kapel

Liturgie

Aanvangslied:
Psalm 100: 1,2

Samenzang:
Psalm 133

Samenzang:
Als je geen liefde hebt voor elkaar

Kinderen zingen:
Hallo, hallo
Jozef had een jas

Schriftlezing:
Genesis 45: 1-15

Samenzang:
Psalm 80:1

Samenzang:
Waar je woont op deze wereld

Kinderen zingen:
Jozef zoekt zijn grote broers
Beste allemaal

Slotlied:
Ga nu heen in vrede

3de collecte:
Vredesweek