Startzondag

19sep2021

Gezamelijke openluchtdienst

10.30

Deze dienst kunt u meeluisteren op www.pgbeesd.nl/kerktv

Voorgangers:
Klaas Touwen
Henk Fontijn

Muziek van de koperblazers

Woord van welkom

Projectkoor zingt:
Kom naar het feest

Bemoediging en groet

Samenzang:
103: 1,3,5

Gebed

Samenzang:
150a: 1,2,3,4

Gebed

Schriftlezing:
Lucas 15: 11-32

Projectkoor zingt:
Met open armen

Projectkoor zingt:
LB 2003: 185

Overdenking

Samenzang:
Abba Vader

Slotlied:
868: 1,2,3,4

Zegen

Projectkoor zingt:
Oh happy day