Hervormd Kerkkoor

Elke donderdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur repeteert het kerkkoor o.l.v. mevrouw B. Zwezerijn in de kerk.

Het koor werkt mee aan diensten op kerkelijke feestdagen, organiseert twee zangavonden per seizoen.

Verder gaat het regelmatig zingen in verzorgingshuizen.