Rommelmarkt

Zaterdag 20 mei vindt weer de jaarlijkse rommelmarkt van Buurmalsen plaats. Dit jaar niet op de gebruikelijke locatie, maar in de speeltuin aan de Pr. Willem Alexanderstraat. Er is van alles te doen en te koop. Dit alles ten bate voor het onderhoudsfonds van onze kerk.

Aanvang: 9.00 uur, sluiting omstreeks 14.00 uur

Hemelvaartsdag

18 Mei is het Hemelvaartsdag. Dit jaar willen we graag voorafgaande aan de dienst gaan dauwtrappen en aansluitend gezamenlijk ontbijten in de kerk. We willen om 7. 00 uur starten met een wandeling of fietstocht van een klein uurtje. Om 8.00 uur staat er een ontbijt klaar. Voor wie graag met ons mee willen doen ligt er een intekenlijst achter in de kerk. Uiterlijke datum van inschrijven is 12 mei. Deelname is gratis. Een kleine bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

1 ste Paasdag

Zondag 9 april mogen we vieren dat Jezus is opgestaan. Het Hervormd Kerkkoor van Buurmalsen verleent hun medewerking aan deze dienst. Ook nu weer, iedereen is van harte welkom. Aanvang 10.00 uur

Goede vrijdag

Vrijdag avond om 19.30 uur hebben we een dienst in onze kerk . We gedenken dan dat de Heere Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gehouden. Allen van harte welkom.

Kindernevendienst

Zondag 12 maart hebben we weer eens een kindernevendienst. De kinderen van de zondagsschool zijn deze zondag in de kerk aanwezig. Tijdens de verkondiging zijn de kinderen in een andere ruimte waar het verhaal op hun niveau verteld wordt. Zij zullen ook enkele liedjes zingen omtrent het thema.

Biddag

8 maart is biddag voor gewas en arbeid. Jongeren van de basiscatechese hebben deze dienst mee voorbereid. Zij zullen ook enkele taakjes hebben deze avond.

Aanvang 19.30 uur in onze kerk in Buurmalsen

Spaarpotjes

Dinsdagavond om 19.00 uur zitten wij weer klaar om de spaarpotjes, voor Serve India, te legen en te tellen in het pastoriezaaltje

Zangdienst Johannes de Heer

Zondagavond 15 januari vindt in onze kerk te Buurmalsen een zangdienst plaats. Deze avond kunnen we luisteren naar liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Ook mogen we uit volle borst meezingen. Het kerkkoor zingt een aantal liederen. Ds. Fonteijn zal vertellen over het leven van Johannes de Heer en ds. van Kapel verzorgt een korte meditatie . Een ieder is van harte uitgenodigd. Aanvang 19.00 uur