Erediensten na 20 december

De kerkenraad heeft met pijn in het hart besloten om de diensten  na 20 december 2020 slechts met minimale bezetting te houden. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom verspreiding van Covid-19. Net als in het voorjaar zullen alleen voorganger, organist, kerkenraad en koster in het kerkgebouw aanwezig zijn. U kunt de diensten beluisteren (rechtstreeks of achteraf) via kerkomroep.nl .

Zodra de ontwikkelingen aanleiding zijn voor openstelling van de kerk, zal hierover bericht worden via de Mededelingen voorafgaande aan de kerkdienst en op deze website.

We hopen en bidden dat dit op korte termijn mogelijk is.

De kerkenraad wenst u, juist in deze periode, gezegende dagen toe in goede gezondheid!