Heilig Avondmaal

Door familie- omstandigheden van ds. Van Kapel kon de viering van het Heilig Avondmaal in de dienst van 13 december niet doorgaan. Voorgesteld was om dit in de dienst van 20 december wel te doen, maar inmiddels zijn de maatregelen rondom Covid-19 dusdanig, dat de kerkenraad heeft besloten geen Heilig Avondmaal in deze dienst te vieren.