Hemelvaart

De dienst op 26 mei (Hemelvaartsdag) zal in de kerk van Tricht zijn. Aanvang 9.30 uur. Heeft u zin daaraan voorafgaand een wandeling te maken en gezamenlijk te ontbijten, meld u zich hiervoor dan zsm aan bij Janny van Eck (jnvaneck@upcmail.nl ). Verzamelen voor de wandeling 7.00 uur bij de Trichtse kerk, ontbijt ca. 8.00 uur. Een bijdrage in de kosten wordt bijzonder gewaardeerd.