Herdenkingsdienst WO 2

Woensdag 4 mei willen de kerkelijke gemeenten van Buurmalsen en Tricht weer gezamenlijk een herdenkingsdienst organiseren om de slachtoffers van de tweede wereld oorlog te gedenken.Dit jaar zal de dienst plaats vinden in de kerk van Buurmalsen. Na een kort samenzijn zullen we naar de begraafplaats te Buurmalsen gaan. Hier zal op twee oorlogsgraven een krans gelegd worden. Na de gebruikelijk 2 minuten stilte gaan we het Wilhelmus zingen.