Jubileum Hervormd Kerkkoor

Het Hervormd kerkkoor van Buurmalsen bestaat 50 jaar. Zij hopen dit te gedenken met een zangdienst en wel op zondag 6 november om 19.00 uur. Tevens zal worden stil gestaan bij enkele dames die al 50 jaar lid zijn van dit koor. Een hele prestatie. Kom allen luisteren .