Kindernevendienst/Afscheid ambtsdrager

Zondag 13 maart hebben we weer de eerste kindernevendienst van dit jaar.

Ook wordt in deze dienst afscheid genomen van Dhr. Johan Koole. Hij gaat ons helaas weer verlaten als ambtsdrager omdat hij weer terug gaat verhuizen naar Soest. Na de dienst is er koffiedrinken. U bent dan ook in de gelegenheid om Johan de hand te schudden.