Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Zondag 21 november worden de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Anders als andere jaren wordt deze dienst ’s middags om 14.30 uur gehouden.

Let op: Geen ochtenddienst!!