Oudejaarsdienst

Het jaar is omgevlogen. Zaterdag is het alweer de laatste dag van het jaar. Dit jaar, waarin weer veel gebeurd is, willen we weer afsluiten met een dienst in de kerk. Aanvang 19.30 uur.

Rest de kerkenraad iedereen een goed uiteinde te wensen en alle goeds en Gods zegen voor 2023