Slotzondag/ bevestiging ambtsdrager

Zondag 6 juni is het de slotzondag van het kerkelijk seizoen 2020-2021.
In deze dienst is de zondagsschool aanwezig. Zij zullen tijdens deze dienst een bijdrage leveren. Ook zullen ze afscheid nemen van 4 kinderen die eigenlijk met de Kerst zouden stoppen omdat ze in groep 8 zitten. Door de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan.

En dan hebben we nog heuglijk nieuws. Wij mogen met grote dankbaarheid vermelden dat de heer Koole zich bereid heeft verklaart het ambt van pastoraal ouderling op zich te nemen. Deze zondag zal de bevestiging plaats vinden.

Wilt u graag naar deze dienst komen, meldt u dan eerst even aan bij Berty van Maaswaal of scribahervormdbuurmalsen@gmail.com