Startzondag

Zondag 19 september begint het kerkelijk winterwerk weer. Dit jaar zal de invulling anders zijn dan we gewend zijn. Een aantal kerkgemeenten willen gezamenlijk een openluchtdienst organiseren op het landgoed Marienwaardt in Beesd. Deze viering zal bestaan uit een kerkdienst van 5 kwartier. Meerdere voorgangers uit de regio werken aan deze diens mee. Na de dienst en koffie volgt er een muzikale afsluiting door Gereld Troost. Voor de jongere jeugd zal er een aparte dienst zijn. Nadere informatie volgt ter zijner tijd.

Er vindt deze zondag geen dienst plaats in de kerk van Buurmalsen.