Verzoekprogramma

Iedere tweede en vierde donderdag van de maand van 10.45 tot 11.30 uur zenden we vanuit de kerk in Buurmalsen liederen uit die afkomstig zijn van Nederland zingt. Deze mogen we vrij gebruiken. U kunt ze beluisteren via kerkomroep.nl Dus heeft u een lied wat u heel graag nog eens wilt horen? Of wilt u iemand anders een hart onder de riem steken met een passend lied? Geef dit dan door aan Berty van Maaswaal.

De liederen

Abba Vader
Ach blijf met Uw genade
Agnus Dei
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Als een vriend wil ik je dragen
Als g’in nood gezeten
Als het leven soms pijn doet
Beveel gerust Uw wegen
Beschermer
Blijf bij mij Heer
Blijf mij nabij
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’macht
Daar is kracht in het bloed
Daar ruist langs de wolken
Dank, dank nu allen God
De dag uit Uw hand ontbvangen
De dag door Uw gunst ontvangen
De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn licht
De kracht van Uw liefde
De 10 geboden
Dit is de dag
Een naam is onze hope
Eenmaal thuis
Eens was ik een vreemd’ling
Eens als de bazuinen klinken
Eens zal op een goede morgen
Er is een dag
Er is een heuvel ver van hier
Er is een Heer
Er is een land van louter licht
Er gaat door alle landen
Er komen stromen van zegen
Ere zij aan God de VaderGa nu heen in vrede
Ga met God en Hij zal met je zijn
Gebed voor de ander
Gezegend is de Heer
Glory Halleluja
Glorie aan het Lam
God enkel licht
God is getrouw
Gouden harpen ruisen
Groot is de Heer
Groot is Uw trouw
Grote God, wij loven U
Heer, ik hoor van rijke zegen
Heer, ik kom tot U
Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer, wilt U mijn leidsman wezen
Heer, wees mijn Gids
Heilig, heilig, heilig
Herstel mijn eerste liefde
Het ruwhouten kruis
Houd vol
Ik bouw op U
Ik geloof in God de Vader, De HEERE zegent jou, Ik zal Uw liefde immer loven
Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wil zingen van mijn Heiland
Ik zal er zijn
In dageraad en in duisternis
Ik ben een koninklijk kind
Ik heb geloofd en daarom zing ik
Ik stel mijn vertrouwen
Ik zie een poort wijd open staan
Jezus, ga ons voor
Jezus neemt de zondaaars aan
Jezus, Hij is Koning
Jezus mijn HeilandKom tot Uw Heiland
Kom in mijn hart
Komt nu met zang en zoete tonen
Komt tot de Vader
Klem vast aan de rots u
Kroon Hem met gouoden kroon
k Wil U o God, mijn dank betalen
Leid vriend’lijk licht mij als een trouwe wacht
Leid mij Heer o machtig Heiland
Lichtstad met de paarlen poorten
Liefde was het
Lof zij den Heer
Laat de kinderen tot Mij komen
Machtig God, sterke rots
Majesteit
Meer dan ooit
Mijn Herder is de Heer
Mijn Jezus, ik houd van U
Morgenglans der eeuwigheid
Nabij Gods hoog verheven troon
Nader mijn God bij U
Nader tot U, o Heer
Neem Heer mijn beide handen
Neem mijn leven laat het Heer
Nooit meer nacht
O God die droeg ons voorgeslacht
Omdat Hij leeft
Ontwaakt gij die slaapt
O, hoogt, o diepte, looft nu God
Onze Vader
Prijst God
Prijst de Heer met blijde galmen
Psalm 23
Psalm 42
Psalm 43Psalm 68
Psalm 100
Psalm 100
Psalm 116
Psalm 118
Psalm 122
Psalm 134
Psalm 150
Rust mijn ziel, uw God is Koning
Ruwe stormen mogen woeden
Samen in de naam van Jezus
Scheepje onder Jezus’ hoede
Stil
Stil maar, wacht maar
Stil mijn ziel, wes stil
Sus mij
Tel uw zegeningen
U bent mijn hulp
U bent alles Heer
U bent mijn schuilplaats Heer
Uw genade is mij genoeg
U zij de glorie
Vader, ik aanbid U
Van U wil ik zingen
Van U zijn alle dingen
Vaste rots van mijn behoud
Veilig in Jezus’ armen
Voorwaarts christenstrijders
Vreugde, vreugde, louter vreugde
Wat de toekomst brengen moge
Wat God doet, dat is welgedaan
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Wat vlied’ of bezwijk
Wees niet bevreesdWees stil voor het aangezicht van God
Welk een vriend is onze Jezus
Wilhelmus
Zend Uw licht en Uw waarheid
Zegen ons algoede
Zoek eerst het koninkrijk van God