Catechese

GELOVEND LEREN – LEREND GELOVEN

Catechese is een ander woord voor godsdienstonderricht.
In onze gemeente kennen we verschillende soorten catechesen, afhankelijk van de belangstelling.

Informatie

ds. Henk van Kapel, predikanthervormdbuurmalsen@gmail.com
tel. 06-30743819

Basiscatechese Buurmalsen / Tricht / Geldermalsen

Voor wie
Wat
Wanneer
Waar

Leiding

jongeren 11-12 jaar / groep 7 en 8 basisschool
we leren over mannen en vrouwen en kinderen in de Bijbel
10 woensdagavonden van 18:45-19:45 uur:
pastoriezaal Buurmalsen en kerkelijk centrum
Geldermalsen-centrum De Ontmoeting
Monique Schelling en ds. Henk van Kapel

Jongerencatechese

Voor wie
Informatie

jongeren vanaf 12 jaar / klas 1 voortgezet onderwijs
ds. Henk van Kapel

Belijdeniscatechese Buurmalsen

Voor wie
Wat
Literatuur
Wanneer
Waar
Leiding

wie zich wil voorbereiden op de openbare geloofsbelijdenis
gesprek over inhoud en praktijk van het christelijk geloof
A.F. Troost, Als ik op zondag wakker word
in overleg met de deelnemers
pastoriezaal Buurmalsen
ds. Henk van Kapel

Bijbelkring Buurmalsen

Voor wie
Wat
Wanneer
Waar
Leiding

wie wil leren van geloofsgenoten
wisselend programma met bespreking van Bijbelgedeelten en geloofsvragen
maandelijks op een dinsdagavond
pastoriezaal Buurmalsen
ds. Henk van Kapel