Bijbelkring evangelie Johannes

SAMEN LEREN VAN JOHANNES

Uitnodiging voor een Bijbelkring rond het evangelie naar Johannes, aangeboden in de gemeenten van Buurmalsen en Tricht.

Graag nodigen ondergetekenden, namens de kerkenraden van de gemeenten Buurmalsen en Tricht, belangstellenden uit voor een reeks bijeenkomsten rond het evangelie van Johannes in dit komende seizoen.

Opzet: aandachtige lezing van het evangelie, met verdiepende toelichting. Het gaat niet om een gesprek over onze ervaringen en gevoelens naar aanleiding van wat we lezen, maar om verdiepende kennismaking met de Bijbeltekst en de traditie(s) van uitleg, om achtergrond en context.

Met andere woorden: we vragen een leergierige instelling en de bereidheid om enige ‘studie’ te willen verrichten. Schrikt u ook weer niet teveel van dat woord, er is alle tijd en ruimte voor rustige bespreking en domme vragen bestaan niet! Het lijkt ons een mooie uitdaging om samen te proberen, de evangelist te volgen op zijn adelaarsvlucht van waaruit hij de betekenis van Christus als het vleesgeworden Woord van God verkondigt.

Concreet stellen we ons voor: zeven bijeenkomsten rond zeven belangrijke gedeelten in het Johannes-evangelie. Na een inleiding naar aanleiding van de proloog van het evangelie, denken we aan een combinatie van de zeven tekenen met de zeven ‘Ik ben’ woorden van Jezus, die tot het unieke van dit evangelie behoren. Leiding wordt, gezamenlijk of bij toerbeurt (afhankelijk van onze agenda van dat moment) gegeven door de beide predikanten.

Ds. Henk van Kapel, post@dshjvkapel.nl, 0630743819
Ds. Henk Fonteyn, henkfonteyn@gmail.com, 0614230579