Muurschilderingen

Wie een bezoek brengt aan de oude middeleeuwse kerken in ons land zal het opvallen dat zich in veel van deze kerken nog resten bevinden van de oude beschildering, zowel op de gewelven als op de muren en pijlers van de kerk.

Deze resten bevestigen dat een kerkgebouw in de middeleeuwen altijd bepleisterd was en kleurig beschilderd. De beschildering op de gewelven was όf bescheiden van aard, in de vorm van kleurige accenten op de ribben rondom de sluitsteen en op de kapitelen, όf uitgebreider door middel van een ornamentale gewelfschildering met planten- en bloemmotieven , soms gecombineerd met figuratieve voorstellingen. Veel muurschilderingen zijn verloren gegaan, al dan niet moedwillig.

In Buurmalsen zijn afbeeldingen te zien van Anna-te-Drieёn, Christus met lam, Christoffel, Jacobus de Meerdere, kruisdragende Christus op weg naar Golgotha, Andreas en Dorothea. Tijdens de grote restauratie in de jaren ’80 zijn nog meer schilderingen gelocaliseerd, maar deze zijn door geldgebrek achter de beschermende witkalk gebleven tot dat het “schip met geld” aankomt…..

Bron: P.M. le Blanc in Buurmalsen belicht hoofdstuk 2.