Groene Boekje

Jaarlijks verschijnt vier keer het eigen gemeenteblad “Groene Boekje” met allerlei wetenswaardigheden van en uit de gemeente.

Maar ook met verslagjes van allerlei activiteiten, een meditatie, gedichten, de agenda en een kleurplaat.

U kunt de redactie mailen:


Via dit adres kan kopij aangeleverd worden.