Contact

Rijksstraatweg 11, 4197 BA  Buurmalsen.

Tel: 0345 575392

Banknummer: NL04RABO 0321 2339 13

Predikant: ds. H.J. van Kapel
(0416 311315)

Scriba: B. van Maaswaal- van der Linden
(0345 575301)

College van Kerkrentmeesters:
B. van Maaswaal- van der Linden (0345 575301), voorzitter

College van Diakenen: M. van Helten
(06 26959594)

Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”
W. van Blitterswijk (0345 574915)